PRVNÍ SYSTÉM SCHOPNÝ SKENOVAT
LIDSKÉ MYŠLENKY
"Stimul test umožňuje odhalit nevědomé informace
(skryté v hlubině paměti), které si často ani sama
testovaná osoba není schopna vybavit."
první systém schopný skenovat
lidské myšlenky

"Stimul test umožňuje odhalit nevědomé informace
(skryté v hlubině paměti), které si často ani sama
testovaná osoba není schopna vybavit."


Systém psychologického testování Stimul test (SPT Stimul Test) je zcela novou a převratnou technologií pro studium lidského myšlení. Velice přesně měří vzájemné interakce mezi tělesným děním a mentálními procesy. Testuje projevy samostatné psychické aktivity člověka tak, že lidské mysli předkládá nějakou aktuální situaci - stimul. Tento stimul se předává podprahovým signálem do podvědomí. Podvědomí v kontextu formování odrazů vnějšího i vnitřního prostředí a v souvislosti se vztahem k takto předané informaci ovlivňuje psychomotorické tempo a tím přináší charakteristické, měřitelné a opakovatelné výsledky.

Jedinečnost a odlišnost SPT Stimul Test
Výjimečnost SPT Stimul test spočívá ve způsobu, jakým jsou podněty předávány. Testovaná informace (obrázek, text) je zobrazena na 17 ms. Respondent nevidí, na jaký podnět reaguje, přesto je jeho mozek schopen tuto informaci plně zpracovat. Jedná se však o „nevědomé vnímání", kdy se na vyhodnocení informace nemůže uplatnit vědomí, které může z jakékoli příčiny chtít pozměnit nebo úplně zakrýt skutečný vztah respondenta k předkládané informaci.

Způsob testování SPT Stimul test také vylučuje vliv třetí strany (např. předkladatele testu), protože respondent prochází testem sám a prvotní vyhodnocení automaticky zpracovává matematický algoritmus. Výsledek testu proto obsahuje pouze objektivní údaje o tom, jaký má respondent vztah ke konkrétní události, jednání či osobě.

To vše společně jsou důvody, proč je SPT Stimul Test schopen skenovat informace obsažené v paměti respondenta a pravdivým a nezkresleným způsobem je interpretovat. Při dodržení metodiky je pravděpodobnost úspěšnosti získat požadovanou informaci 95 %.

Business incubator ITACA pomáhá uvést startup SPT Stimul test na světový trh a zajistit potřebné investice do globální marketingové podpory. Chcete se i vy zúčastnit podpory SPT Stimul test? Pro více informací klikněte zde.

Praktické příklady použití
MARKETING
HR
Řízení lidských
zdrojů
ŠKOLSTVÍ
Výhody užití SPT Stimul test
Snadná obsluha - podrobné pokyny
Ekonomika - prodejní jednotka je TEST, žádné další náklady pro klienta nejsou nutné
Univerzalita - velký výběr připravených a odzkoušených testovacích šablon
Jedinečnost - je možné připravit testy pro každou situaci
Objektivita - vyloučení "lidského faktoru" z testovacího procesu
Individualita - automatické přizpůsobení osobních charakteristik na testovanou osobu
Spolehlivost - nevědomý způsob prezentování stimulů, který vylučuje možnost poskytnout "sociálně očekávané" odpovědi
Efektivita - simultánní testování neomezeného počtu lidí
Mobilita - testování v režimu vzdáleného přístupu, bez nutnosti osobní přítomnosti examinátora
Důvěrnost - nevyžaduje se povinná personalizace osobních údajů, systém odpovídá směrnici GDPR
Delikátnost - testovací postup nezpůsobuje testovaným psychologický konflikt
Pro více informací nás kontaktujte na emailu
Made on
Tilda